Kontrollkomiteen misfornøyd med sene svar

- Fullstendig uakseptabelt, mener lederen i kontroll- og konstitusjonskomiteen, Anders Anundsen (Frp), om at Sp-statsrådene Liv Signe Navarsete og Terje Riis-Johansen ikke overholder svarfristen i gavesaken.

Liv Signe Navarsete - Foto: Scanpix
Næringsliv

I tillegg til at lovavdelingen i Justisdepartementet holder på med en habilitetsvurdering av de to, samt Magnhild Meltveit Kleppa (også Sp), i kjølvannet av gavesaken, har kontrollkomiteen bedt om svar på om hvorvidt håndteringen internt i Senterpartiet hemmet statsrådene i jobben.- Det minst vi kan forlange, er at de gidder å overholde fristen. De har hatt mer enn god nok tid, og spørsmålene var ikke så forferdelig kompliserte, sier Anundsen til NTB.Fristen utløp egentlig i forrige uke, men siden komitémøtet ble utsatt til torsdag denne uken på grunn av statsbudsjettet, var fristen tirsdag. Anundsen hadde ved 13-tiden onsdag ennå ikke hørt noe annet fra de angjeldende departementer enn at «det jobbes med saken».- Vi får veldig dårlig tid og kommer i en vanskelig situasjon, ettersom vi må realitetsbehandle dette på møtet i morgen. Da kan vi altså ikke få svarene rett før. Jeg har en mistanke om at de to statsrådene gjerne vil høre lovavdelingens vurdering av sin habilitet før de svarer oss. Det er sikkert mest behagelig for dem, men vi ønsker respekt for kontrollkomiteens arbeid, sier Anundsen.

Nyheter
Næringsliv