NorgesGruppen ASA og Aschehoug & Co. AS har i dag inngått avtale om å fusjonere selskapene Norli Gruppen AS og NorgesGruppen Bok og Papir AS. Det innebærer at bokhandlerkjedene Libris og Norli vil få felles eierskap. Begge kjedene opprettholdes, og samlet vil det nye selskapet bli en sterk aktør i den norske bokhandlerbransjen.I fusjonen inngår også Kontorspar-kjeden og grossistvirksomheten Thanke Engros, som i dag er eid av NorgesGruppen.Det nye selskapet blir eid med 51 prosent av Aschehoug og 49 prosent av NorgesGruppen. Partene er gjennom en aksjonæravtale likeverdige.Det nye selskapet blir en sterk aktør i det norske bokmarkedet, med en samlet omsetning på over 1,8 milliarder kroner og to tydelige profiler.Libris og Norli har til sammen 178 butikker. Kontorspar-kjeden, med sine 30 forhandlere, vil bli videreført og utviklet. Grossistvirksomheten i Thanke Engros vil bli styrket og videreutviklet.Bokhandlerkjedene vil med dette stå svært godt rustet til å møte fremtidige utfordringer, både digitalt og analogt, heter det i meldingen fra selskapene.- Jeg har stor tro på at denne fusjonen vil bidra til å styrke både Libris og Norli, og at det nye selskapet vil være i stand til å sette agenda i bransjen i årene fremover, sier konsernsjef i NorgesGruppen Sverre Leiro.- Våre sammenfallende verdigrunnlag, kombinert med langsiktig eierskap og verdiutvikling, vil bidra til å skape den mest profesjonelle aktøren i det norske bokhandlermarkedet, sier Mads Nygaard, konsernsjef i Aschehoug.Daglig leder i det nye selskapet blir Nils Sund, som i dag er administrerende direktør i Norli. Øvrig ledergruppe vil bli satt sammen fra dagens to organisasjoner. Samlokalisering er vedtatt, men lokasjon av hovedkontor er ikke avklart.Gjennomføringen av fusjonen er avhengig av Konkurransetilsynets godkjennelse.