Hoffmann A/S, et datterselskap av byggentreprenør- og eiendomsutvikleren Veidekke, har fått millionkontrakt i København.Selskapet skal føre opp et bygg for Universitets- og Bygningsstyrelsen, og kontraktssummen er på 95 millioner danske kroner eksklusive mva. Det tilsvarer omlag 103,6 millioner norske kroner.Arbeidet har allerede startet opp, og bygget skal overleveres i oktober 2011.