Mindre svinn, mer butikktyveri

Detaljhandelen i Norge opplevde mindre svinn ved interne feil, men økning i butikktyverier det siste året. Svenskene stjeler mest i Norden og de har også mest ordinært svinn.

Næringsliv

Det viser detaljhandelens globale svinn- og tyveribarometer Global Retail Theft Barometer (GRTB) som ble offentliggjort tirsdag. Det er fjerde år på rad at GRTB gjennomføres, og i år omfatter det 1.100 bedrifter i 42 land, fra i år også Russland.På verdensbasis ble det registrert detaljvaretyverier for 87,5 milliarder euro, tilsvarende 725 milliarder norske kroner, i perioden fra 1. juli 2009 til 30. juni i år.9,7 prosent økning i tapsforebyggende og sikkerhetsrelaterte investeringer bidro til lavere svinn i 2010.På topp i Europa finner vi Russland, Tyrkia og de baltiske stater, som sliter med henholdsvis 1,61, 1,52 og 1,4 prosent svinn, målt i prosentandel av den totale omsetningen i detaljhandelen.

Nyheter
Næringsliv