Stortingsrepresentant Håkon Haugli, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen, vurderer en nedre befolkningsgrense på 20.000 innbyggere i norske kommuner, skriver VG.- Vi må ta utgangspunkt i hvilke oppgaver kommunene skal ha. Og det kan være det riktige innbyggertallet i en idealkommune bør være 20.000 innbyggere, sier Haugli.Å sette et slikt minimumstall vil føre til massive kommunesammenslåinger. Den norske gjennomsnittskommunen har i dag rundt 4.000 innbyggere.- I motsetning til de som mener en bør begynne med hvor mange kommuner vi skal ha, mener jeg debatten bør handle om hvilke oppgaver en kommune skal ha. Og deretter bør vi se på hvor stor en kommune bør være. Størrelsen på kommunen handler om hvor robuste de er til å løse oppgaver for innbyggerne, sier Haugli.Men Haugli tar et klart geografisk forbehold når han nå ber om få laget en norsk idealkommune.- Finmark og trolig hele Nord-Norge, i tillegg til en del øykommuner langs kysten av Vestlandet, er det ikke hensiktsmessig å sette opp et slikt mål for, sier Haugli til VG.