Amerikanerne som tjente mer enn 50 millioner dollar hadde en snittinntekt på 519 millioner dollar hver i fjor, mer enn fem ganger nivået fra 2008, skriver Finansavisen.Beløpet tilsvarer litt over tre milliarder kroner med dagens dollarkurs. Den amerikanske rapporten diskuterer bare lønnsinntekter, mens investeringsinntekter er holdt utenfor.De samlede inntektene for dem som tjente mer enn 50 millioner dollar steg fra 11,9 milliarder dollar til 38,4 milliarder dollar, til tross for at antallet ekstremt godt betalte falt fra 131 til 74.Rapporten fra USAs pensjonskasse viser dessuten at èn prosent av USA husholdninger bidrar med hele 38 prosent av alle føderale inntektsskatter, mens de fem prosentene som tjener mest står for nesten 59 prosent av bidraget.