Til tross for at nordmenn tok færre drosjer i andre kvartal i år, gikk omsetningen opp med 1 prosent i samme periode.Både antall turer, antall timer med passasjerer og antall opptatte kilometer i norsk drosjenæring gikk ned i andre kvartal i år, viser tallene fra Statistisk sentralbyrås drosjestatistikk.Samtidig omsatte drosjene for 1.944 millioner kroner i samme periode, noe som er en liten økning sammenlignet med andre kvartal 2009, da omsetningen lå på 1.924 millioner kroner.Årsaken til omsetningsøkningen er i hovedsak en takstøkning som ble gjennomført mellom andre kvartal i 2009 og andre kvartal i 2010.I alt kjørte norske drosjer 144 millioner kilometer i andre kvartal i år, en nedgang på 13 prosent fra samme periode i fjor. Av disse var knappe 85 millioner kilometer med passasjerer.Også antall turer gikk ned fra 8.750 turer i andre kvartal i fjor til 8.208 turer i samme periode i år. (©NTB)