Arbeidstilsynet reagerte blant annet på at flere ansatte ikke hadde fått nødvendig opplæring på teknisk utstyr, dårlige rutiner når det gjaldt overtidsbruk, høyt arbeids- og tidspress og på at vaktplaner ble endret på nærmest daglig, skriver journalisten.no.Verneombud Kristine Østvold i NRK Tromsø sier hun ikke faller av stolen når Arbeidstilsynet påpeker at det er stress i en mediebedrift, men understreker at ledelsen er i ferd med å rette opp forholdene som ble påpekt i rapporten fra Arbeidstilsynet.