Verkstedene har økt kapasiteten for feilretting og vedlikehold, lageret for kritiske deler er bygget opp og svake deler skiftes ut før vinteren. I tillegg settes tineanleggene i Sundland, Skien, Lodalen og Filipstad i full drift.- NSB kan ikke love en problemfri vinter, men vi kan forsikre at alt som står i vår makt, er gjort for å være best mulig forberedt, sier konsernsjef Einar Enger.NSB har også økt antallet lokomotivførere som er i beredskap, for å kjøre togene raskere til og fra verkstedene. Videre styrkes bemanningen på selskapets servicesenter, og passasjerer på de viktigste strekningene tilbys SMS-varsling ved innstilte tog.I fjor vinter var togenes punktlighet nede i 75 prosent, og antallet innstilte togavganger økte sterkt. For å gi et mer forutsigbart tilbud til kundene, har selskapet tilpasset ruteplanen før vinteren. Dette medfører at tre avganger innstilles permanent, og at noen tog vil ha mindre plass enn tidligere.