Arbeidet med å få på plass et felles regelverk for offentlige og private parkeringsselskaper, begynner å nærme seg slutten. Flere forslag fra arbeidsgruppen som arbeider med en innstilling til Stortinget, er nå kjent, skriver Aftenposten.Blant forslagene er et felles nivå for avgifter og gebyrer alle selskaper må følge. I tillegg skal bøtene differensieres, med lavere bøter for mindre alvorlige feilparkeringer. Arbeidsgruppen vil ifølge avisen foreslå at funksjonshemmede og el-bil-eiere må betale for parkering. I tillegg foreslår gruppen at selskaper må ha godkjenning for å drive i bransjen.- Vi er glade for at det nå ser ut til å bli ryddet opp i bransjen, sier juridisk seniorrådgiver i Forbrukerombudet Sverre Åril.Arbeidsgruppen som er nedsatt av Samferdselsdepartementet, skal etter planen legge fram rapporten sin før nyttår. Gruppen består av medlemmer i bransjen, forbrukergrupper og brukergrupper.Arbeidet med å lage et felles regelverk startet i 2004. Planen er at de nye reglene skal behandles i Stortinget i 2011.