10 stortankere er sluttet fra Gulfen torsdag, og ratene tar et byks, opplyser meglere til Reuters.Åtte VLCC-er går østover med 265-270.000 tonn råolje, hvorav en går til Sør-Korea til WS 52,5, tilsvarende rundt 16.000 dollar per dag. Dette er en dobling i inntjeningen fra forrige uke.En VLCC til Kina får WS 55, tilsvarende rundt 18.000-19.000 dollar per dag, mens ratene ikke er oppgitt for de andre skipene.De to siste VLCC-ene går til vestkysten av USA med 275-280.000 tonn råolje, hvorav det ene har fått WS 50 - noe som ifølge nyhetsbyrået er klar fremgang.