Norsk Flygerforbund mener Ryanairs flygerturnus bryter med arbeids- og hviletidsbestemmelsene for europeisk luftfart. Flygerne krever at myndighetene gransker lavprisselskapet.- Vi sitter på dokumentasjon om brudd på intensjonene i dagens felleseuropeiske regelverk, og vi krever derfor at myndighetene nå vurderer lovligheten i Ryanairs praksis. Norske myndigheter må granske Ryanairs disponeringer av flygende personell, sier nestleder i Norsk Flygerforbund, Aleksander Wasland, til Moss Avis.Flygerforbundet organiserer rundt 1.200 flygere i ni ulike flyselskaper. Forbundet skriver i en pressemelding at Ryanair i lengre har tid tilbudt sine ansatte betingelser som er lovstridige og ikke forenlig med et verdig arbeidsliv. Flygerforbundet har grunn til å tro at Ryanair opererer med en såkalt flytende basestruktur, der flygerne må bruke deler av sin lovpålagte hviletid for å komme seg fra en base til den neste.- Det er veldig alvorlig fordi dette kan være en sikkerhetsfare. En flyger skal være uthvilt når han setter seg bak spakene, sier Aleksander Wasland.I Ryanair tilbakeviser man påstandene om ulovlig flygerturnus bastant.- Disse påstandene fra flygerne er ikke bare usanne. De fremstår også som helt merkelige. Fakta er at Ryanairs piloter til fulle tilfredsstiller EUs sikkerhetsregler, og det regelverket hindrer dem fra å fly mer enn 900 timer per år og tilsvarer færre enn 19 flytimer per uke, skriver kommunikasjonssjef Stephen McNamara i en e-post til avisen. (©NTB)