Det kommer fram i en EU-måling Sentio har gjennomført for Nationen og Klassekampen.Selv i Høyre står EU-skepsisen sterk. 44 prosent av Høyre-velgerne sier nei, 43 prosent sier ja. I alle andre partier er det klart nei-flertall.- Med de økonomiske problemene og annen uro i mange EU-land, tror jeg ikke at det vil komme et stemningsskifte i Norge som gjør EU-spørsmålet til en sentral sak ved stortingsvalget i 2013. Utviklingen i Europa blir utvilsomt viktigere for de norske EU-holdningene enn hva slags regjeringskonstellasjon vi får, sier Høyres generalsekretær Lars Arne Ryssdal til Klassekampen.