Foreløpig tall fra SSB viser at den sesongjusterte volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer steg 1,1 prosent på månedsbasis i september.Konsensus lå på 0,6 prosent oppgang fra august.Salg av sportsutstyr og detaljhandel via internett og postordre var det største bidragsyterne til månedsveksten. Alle bransjer viser vekst bortsett fra bensinstasjonene. Eksklusive bensinstasjoner var økningen i omsetningsvolumet på 1,3 prosent.På årsbasis var volumindeksen for detaljhandel eksklusive motorkjøretøyer opp 2,4 prosent (ujustert), mens den steg med 3 prosent uten bensinstasjonene.Samtidig viser sesongjusterte tall at husholdningenes konsum av varer gikk opp 0,8 prosent fra august til september i år. Mat, drikkevarer og tobakk økte med 0,7 prosent, andre varer 2,4 prosent - og her var det særlig klær og fritidsvarer som trakk opp.