Det irske lavprisselskapet betaler ikke ut lønn under sykdom, men henviser de ansatte til trygdemyndighetene. Det er ingen fast arbeidstid og det gis ikke helgegodtgjørelse eller overtidsbetaling. Fristen for å melde fra om sykdom er seks timer før man skal på jobb.Det viser en svært omfattende ansettelseskontrakt for Ryanair-crew som Moss Avis har fått tilgang til.Deltakelse i streik eller arbeidskonflikt er oppsigelsesgrunn. Det gjelder også for å snakke med mediene om Ryanair. De ansatte trekkes 30 euro i måneden for uniform, tilsvarende 2.900 kroner i året. ID-kort må man også betale selv.- Dette er jo bare helt hårreisende. At de ansatte ikke har lønn under sykdom, er brudd på norsk lov, sier Ulf Lervik, distriktssekretær i LO Østfold.Han reagerer med avsky på en rekke av de punktene som fremkommer i kontrakten.- At et selskap som har base i Norge skal kunne operere uavhengig av norsk lovgiving, kan jeg ikke forstå skal være mulig, sier Lervik.- Det er da helt frivillig å jobbe for oss, argumenterte Ryanair-sjefen Michael O'Leary da han nylig var i Norge.