Telenor Group sitt datterselskap i Malaysia, DiGi, har i dag rapportert resultatet for tredje kvartal 2010. Telenors konsoliderte tall i norske kroner viser et driftsresultat på 775 millioner, mot 576 millioner kroner året før. EBITDA endte på 1.167 millioner kroner, opp fra 908 milllioner kroner i tredje kvartal 2009. Ifølge Reuters var det ventet en EBITDA på 1,14 milliarder dollar.Selskapets driftsinntekter beløp seg til 2.647 millioner kroner, opp fra 2.146 millioner kroner året før., mot ventet 2,66 milliarder kroner.