Fem stortankere er sluttet fra Gulfen tirsdag, og alle går østover med 260-265.000 tonn råolje, opplyser meglere til Reuters.Tre går til Thailand på ratene WS 41,5-47, tilsvarende 3-10.000 dollar per dag. Én går til Taiwan på raten WS 42, mens det femte skipet går til Kina på ikke oppgitt rate.Lasting skjer i perioden 27. oktober-3. november.Per august 2010 måtte John Fredriksens Frontlines VLCC-er og suezmax-er seile inn hhv. 30.900 og 26.400 dollar for å gå i breakeven.