Den amerikanske forbrukertilliten (consumer confidence) endte på 50,2 poeng i oktober, sammenlignet med reviderte 48,6 poeng måneden før.Det var på forhånd ventet en indeks på 49,9 poeng.Forbrukertilliten for september ble revidert fra 48,5 til 48,6 poeng.Indeksen er et mål på de spurte personenes nåværende situasjon og forventninger til sin privatøkonomiske situasjon de nærmeste seks månedene.