En fersk dom fra Høyesterett slår fast at det etter dagens lov er fritt fram for å ta med seg skimmingutstyr til Norge, og alle utlendinger som er dømt for dette, slippes nå løs.Statssekretær Astri Aas-Hansen (Ap) i Justisdepartementet sier til NTB at en lovendring er på vei.- Vi fikk beskjed om Høyesteretts avgjørelse i forrige uke, og vi mener selvfølgelig at rettstilstanden ikke kan være slik. Vi jobber allerede med et lovforslag som vil fremmes for Stortinget før jul, sier hun.Rask behandlingStraffeloven av 2005, som ennå ikke har trådt i kraft, dekker hullet i dagens lovgiving.- Ettersom den nye straffeloven, som dekker dette punktet helt, allerede har vært på høring, vil det ta kortere tid å få denne lovendringen gjennom, sier Aas-Hanssen.Departementet var ikke klar over hullet i straffeloven.- Vi var ikke klar over dette før vi fikk dommen fra Høyesterett. Straffelovens paragraf 186 skal nå utvides til å omfatte import av denne typen utstyr, sier statssekretæren.