Det siste halvåret har flere av instansene som i årevis har delt ut statlige støttekroner til SOS Rasisme, satt i gang gransking av organisasjonen. Fordelingsutvalget, Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner har i den forbindelse bedt om innsyn i SOS Rasismes regnskap. Men noe regnskap har de ennå ikke fått se, skriver Klassekampen.I juni gikk Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner så langt at det tok ut stevning mot SOS Rasisme. De går dermed rettens vei for å få tilbake 9,7 millioner kroner. I tillegg et tilskudd for 2010 holdt tilbake. Fordelingsutvalget har ennå ikke konkludert i saken. Utvalget vurderer nå både hva det skal gjøre med tilskuddet for 2010 og om granskingen vil få konsekvenser for tidligere år.Så lenge regnskapene ikke foreligger, kommer de ikke i havn med sin behandling.Hovedkasserer i SOS Rasisme, Kjell Gunnar Larsen, vil ikke svare spørsmål fra Klassekampen fordi han sier han er misfornøyd med avisens dekning av saken.