Krisebanker må overtas av myndighetene

Irlands tre største banker vil trolig alle være eid av staten når tiltakene i redningspakken for landets kriserammede økonomi er gjennomført.

Næringsliv

Irlands tre største banker vil trolig alle være eid av staten når tiltakene i redningspakken for landets kriserammede økonomi er gjennomført.Staten vil trolig ende opp med en eierandel på 80 prosent i Bank of Ireland, anslår analytiker Ciaran Callaghan i NCB i Dublin.Det skyldes at banken vil trenge mer enn 3 milliarder euro for å få kjernekapitalen opp på det nivået som regjeringen er ventet å kreve i sin krisepakke. Og disse pengene må staten stille med, ifølge Callaghan.Samtidig vil Allied Irish Banks trolig ende opp med å bli så godt som heleid av staten. I tillegg er Anglo Irish Bank allerede blitt nasjonalisert.Irlands statsminister Brian Cowen sier det fortsatt ikke er fastsatt hvordan man skal gå fram for å styrke kjernekapitaldekningen i bankene.Den siste uka har Bank of Ireland og Allied Irish Banks begge mistet mer enn en tredel av sin verdi på børsen. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv