Rekordkrav mot Rieber for fiskeolje

CG Rieber har fått et tollkrav på 9,7 millioner kroner etter importen av fiskeolje fra Vest-Sahara.

Paul Christian Rieber. Foto: Scanpix
Næringsliv

Det er det største kravet Statens landbruksforvaltning har utstedt.Selskapet til den tidligere NHO-presidenten Paul-Chr. Rieber har brukt feil tollkode ved import av fiskeolje fra det omstridte marokkansk-kontrollerte området, melder NRK. Saken gjorde at Rieber trakk seg fra NHO-vervet, og saken har vært etterforsket av politiet og tollvesenet siden i vår.Statens landbruksforvaltning (SLF) behandler 30 til 40 saker av denne typen hvert år, men aldri før i så stort omfang som i dette tilfellet.- Vi har aldri hatt noen tollkrav i denne størrelsesorden før, sier seksjonssjef Harald Weie ved SLF.Kravet mot Rieber er på 9,7 millioner kroner. Dette er likevel bare halvparten av det opprinnelige kravet på 17,5 millioner, eller 5 prosent av den importerte fiskeoljens verdi. Reduksjonen i kravet kommer etter en klage fra bergensselskapet.- Det er bra at de delvis har imøtekommet vår klage, men vi skal benytte oss av klagefristen på 3 uker for å avgjøre om det er grunnlag for å klage på vedtaket, sier Paul-Chr. Rieber, som sier selskapet vil betale kravet hvis de ikke anker.Han innrømmer at selskapets feil har påført SLF merarbeid, men han mener beløpet på nesten 10 millioner kroner er for høyt. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv