600 erstatningskrav etter helsebehandling

De siste to årene har over 600 pasienter søkt erstatning etter behandling i private helsetjenester. Omtrent halvparten av klagene gjelder tannlegebehandling.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Siden januar i fjor er det betalt ut 1,7 millioner kroner etter skader pasienter har fått hos tannleger. 91.000 kroner har gått til erstatninger etter skader utført av kirurg, mens det er utbetalt 159.000 kroner for behandling hos andre legespesialister.Fra 1. januar i fjor ble pasientskadeloven endret slik at Norsk Pasientskadeerstatning også er ansvarlig for skader i den private helsetjenesten. Siden da har erstatningskravene strømmet inn.Totalt har Norsk Pasientskadeerstatning mottatt 609 erstatningskrav etter behandling i privat helsetjeneste. 283 av kravene gjelder skader etter tannlegebehandling. Hittil har 134 fått avslag, mens 59 har fått medhold i kravet sitt.

Nyheter
Næringsliv