Lotteritilsynet: WMI er et ulovlig pyramidespill

Lotteri- og stiftelsestilsynet sendte tirsdag ut varsel om at Wealth Masters International (WMI) er et ulovlig pyramidespill.

Faksimile fra nettsiden til Wealth Masters International
Næringsliv

I varselet blir WMI informert om at alt salg av produktene må stoppes umiddelbart. WMI har fått tre ukers frist til å komme med innvendinger mot det varslede pålegget, opplyser tilsynet. Hvis fristen ikke overholdes, vil tilsynet vurdere å ilegge forelegg og tvangsmulkt.Lotteritilsynet har siden høsten 2009 mottatt stadig flere henvendelser vedrørende selskapets virksomhet i Norge. Fra mai i år har Lotteritilsynet undersøkt WMI.WMI ble grunnlagt i USA i 2005 og kaller seg selv et velstands- og verdiskapende selskap. WMI skal ha hatt 1.100 medlemmer i Norge, men kun 200 skal være aktive nå.Man må betale for å være medlem, og systemet består av flere nivåer. Blant produktene er det kurs på CD-plater som forteller at det er sunt å drikke vann og at man må tenke positivt for å oppnå rikdom. Dette er råd som gir lite faglig substans og som er svært generelle, påpeker Lotteritilsynet.- Det følger av vår vurdering at WMI er et pyramidelignende omsetningssystem der det ytes vederlag for å få muligheter til å oppnå inntekter som særlig skyldes at andre verves til systemet, og ikke salg eller forbruk av varer, tjenester eller andre ytelser, uttaler Lotteritilsynet.

Nyheter
Næringsliv