Regjeringen utsetter uførereform

Regjeringen kommer ikke med proposisjonen om uførereform i desember, som tidligere varslet. Stortinget fikk mandag brev om utsettelsen fra Arbeidsdepartementet.

Hanne Bjurstrøm. Foto: Scanpix
Næringsliv

I den korte forklaringen heter det at uførereformen er svært omfattende, med store konsekvenser, og at det kreves noe mer tid enn varslet på å få proposisjonen lagt fram.Det heter videre at departementet snarest mulig vil informere Stortinget om nytt tidspunkt for framleggelse.Det har den siste tiden vært mye politisk uro rundt tilpasningen av uføretrygden til pensjonsreformen som trår i kraft 1. januar 2011. Særlig har det stormet rundt levealdersjusteringene, som for friske betyr at de må stå lenger i arbeid for å få samme trygdeutbetaling.Denne muligheten har ikke uføre som dermed lå an til å få kutt i sine pensjoner. Regjeringens planer ville gi unge, uføre opp til 35.000 kroner mindre i årlig trygd.Et annet forslag har vært å skattlegge uførestønad på linje med lønnsinntekt. Begge forslag underbygger det overordnede målet om at det skal lønne seg å stå i arbeid framfor å få trygd, samtidig som trygdenivået ikke må være så lavt at det skaper flere fattige.Regjeringen opplyste tirsdag at arbeidsminister Hanne Bjurstrøms sykmelding forlenges til over nyttår. Ap-statsråden ble sykmeldt i begynnelsen av november på grunn av svimmelhet.Hun skulle vært tilbake på jobb denne uken, men nå melder regjeringen at sykmeldingen er forlenget til 3. januar 2011. Fornyings- og administrasjonsminister Rigmor Aasrud (Ap) leder Arbeidsdepartementet så lenge Bjurstrøm er sykmeldt.

Nyheter
Næringsliv