Venter med datokjøring i Bergen

Politikerne i Bergen vil foreløpig ikke begrense bilkjøringen for å få bukt med den forurensede luften i byen mellom de sju fjell.

Næringsliv

- Det blir foreløpig ikke innført datobegrenset kjøring eller andre restriksjoner på biltrafikken. Helsevernetaten har ikke funnet grunn til å anbefale slike tiltak, sier informasjonsdirektør Elisabeth Farstad i Bergen kommune til NTB.Hun understreker at det er varslet at grenseverdiene kan bli overskredet lokalt også de kommende dagene.- Derfor blir det gjennomført to andre tiltak. For det første skal virksomheter som BKK har overført fra strøm- til oljefyrt varme for å holde strømforsyningen under kontroll i kuldeperioden, føres tilbake til strømnettet igjen. Det gjelder virksomheter ved eller i nærheten av Danmarksplass. Dernest skal dieseldrevne skip flyttes fra indre havnebasseng, sier Farstad.Onsdag morgen ble det målt forurensning over grensen for helsefare både for utslipp fra biltrafikk og vedfyring i Bergen.Ved 11-tiden hadde nivåene steget ytterligere, og det ble målt 242 mikrogram nitrogendioksid (NO2) per kubikkmeter luft. Faregrensen er på 200 mikrogram. Dermed innkalte kommune til krisemøte der ulike tiltak ble drøftet.Kommunen anbefaler allergikere og personer med alvorlige hjerte- eller luftveislidelser å holde seg unna svært forurensede områder. (©NTB)

Nyheter
Næringsliv