Optimismen er tilbake på Vestlandet

Optimismen er tilbake blant bedrifter i Hordaland og Sogn og Fjordane. Nå er problemet i mange bransjer å skaffe nok arbeidskraft.

Næringsliv

Ifølge Næringsbarometeret, en undersøkelse blant 1.100 bedrifter i de to fylkene, venter over 60 prosent av bedriftene økt omsetning i 2011.Optimismen er størst i olje- og gassnæringen, der over 60 prosent av bedriftene tror de vil øke antallet ansatte.Problemet med å få tak i kvalifisert arbeidskraft i denne bransjen er stort. Ifølge Bergens Tidende kunne selskapet Techconsult i Bergen ansette 200 ingeniører på dagen, men får ikke tak i dem. Aker Solutions mangler 60 ingeniører.Også i bygg- og anleggsnæringen venter de fleste bedriftene vekst etter to år med nedgang. Neste halvparten av bedriftene i oppdrettsbransjen venter økt vekst i år etter rekordåret 2010.

Nyheter
Næringsliv