150.000 laks på rømmen

Mellom 150.000 og 160.000 laks stakk mandag av fra et oppdrettsanlegg på Hitra i Sør-Trøndelag. Det er den største lakserømningen i Trøndelag noensinne.

En glad laks i dypet
Næringsliv

Det var totalt 176.000 laks i merden ved Salmar-anlegget. Seniorrådgiver Ståle Hansen i Fiskeridirektoratet i Trondheim opplyser til Adresseavisens nettutgave at det bare var mellom 5.000 og 15.000 fisk igjen da inspektørene var på befaring ved anlegget tirsdag.Rømningen ble konstatert mandag morgen da det ble observert mye oppdrettsfisk ved Aure. Salmar konstaterte at nota i merden hadde revnet, trolig i forbindelse med avlusing av laksen. Salmar varslet selv om rømningen og satte i gang gjenfangstfiske i området.Først onsdag blir det klart nøyaktig hvor mye fisk som er borte. Da skal en brønnbåt bistå ved å telle den gjenværende fisken.Fiskeridirektoratet opplyser at fisken ikke har vært medisinert eller fått påvist sykdommer. Direktoratet oppfordrer sammen med fylkesmennene i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal til fiske etter den rømte laksen i Trondheimsleia. Oppfordringen gjelder ikke i fredningssonene i elvemunningene i området.Den største rømningen tidligere i Trøndelag var på 50.000 fisk.

Nyheter
Næringsliv