For de fire største bankene er overskuddet dobbelt så stort som i fjor, skriver dn.- Bankene har klart å prise opp utlån. Dessuten har utlånsveksten holdt seg høy. det ble aldri noen stor brems på nordmenns utlånsiver, forklarer Hans Thrane Nielsen i Storbrand.Ifølge han er det kapitalmarkedsinntekter, verdipapirer som stiger i verdi, økte inntekter fra eiendomsmegling og overskudd fra livselskaper som er årsaken til at bankaksjonærene kan høste gevinst.- Hele rekken har gått rett vei for bankene, sier Thrane Nielsen.