KrF vil ha bredt forlik om uføre

Kristelig Folkeparti mener regjeringen bør invitere til et bredt forlik om ny uførepensjon, men stiller klare krav til lovforslaget som kommer i april.

Næringsliv

- Det er viktig at vi får et bredt forlik om ny uførepensjon. Når saken kommer til Stortinget i april, vil KrF være innstilt på å jobbe fram en løsning som kan skape forutsigbarhet og trygghet for en svært viktig ordning, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs representant i arbeids- og sosialkomiteen.Ropstad retter samtidig en klar advarsel til regjeringen: Det kommer en tid etter stortingsvalget i 2013.- Vi vil stille klare krav. Dersom regjeringen ikke kommer oss i møte vil vi heller jobbe for en forbedret løsning med et nytt flertall i Stortinget, sier han.Gradering Blant kravene KrF stiller er en sterkere satsing på gradert uførepensjon, som gjør det lettere å jobbe ved siden av uføretrygden.- KrF ønsker en ordning som sikrer at alle kan få brukt den arbeidsevnen de har. Derfor bør det være mer gradering av uføreprosenten enn i dag, sier Ropstad.KrF motsetter seg også forslaget fra det såkalte uførepensjonsutvalget om å kutte i barnetillegget til uføre. Etter det NTB forstår skal dette forslaget allerede ha blitt droppet av regjeringen.- KrF vil være konstruktive for å få til en god og bred løsning som kan være bærekraftig, men vi vil også stille krav om å skjerme dem som ikke har mulighet til å kompensere for levealdersjustering gjennom å arbeide, sier Ropstad.Å finne fram til regler som bidrar til å skjerme uføre mot noe av effekten av levealdersjusteringer, har vært det mest krevende i overlegningene om ny uførepensjon og alderspensjon til dem som kommer fra uføretrygd.- Avklart Lovforslaget skulle etter planen ha blitt lagt fram før jul, men arbeidet har trukket kraftig ut i tid. Først i april vil regjeringen legge fram forslaget for Stortinget.Tidlig i februar sa statsminister Jens Stoltenberg (Ap) at de viktigste politiske stridsspørsmålene var avklart, men at det gjensto et omfattende arbeid med de tekniske sidene ved reformen.Bakgrunnen for at uførepensjonen skal endres, er pensjonsreformen som ble innført fra nyttår. I motsetning til lønnsmottakere, kan ikke uføre stå i jobb for å motvirke virkningene av pensjonsreformens prinsipp om levealdersjustering - altså at den enkeltes pensjonskonto tøyes over flere år fordi nordmenn flest lever lenger.

Nyheter
Næringsliv