Sier opp avtale med Adecco Helse

Oslo kommune sier opp avtalen med Adecco Helse om drift av Ammerudlunden sykehjem.

Konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco - Foto: Aleksander Andersen
Næringsliv

Adecco har i interne granskinger selv avdekket forhold som kvalifiserer til heving av kontrakten. Selskapet vil derfor ikke bestride hevingen.I en pressemelding fra Adecco Helse heter det at de nå vil gjøre sitt til å medvirke i prosessen med overføring av leveransen til Omsorg Oslo KF.- Vårt mål er å sikre best mulig kvalitet og at all relevant informasjon og praktisk bistand blir gitt fra selskapet slik at overdragelsen blir utført på en så god måte som praktisk mulig til det beste for ansatte, beboere og pårørende, sier konsernsjef Anders Øwre-Johnsen i Adecco Norge i en kommentar.Adeccos interne granskingsgruppe har så langt ikke trukket tilsvarende konklusjoner for de fire andre sykehjemmene selskapet driver.

Nyheter
Næringsliv