Den amerikanske forbrukertilliten (consumer confidence) endte på 70,4 poeng i februar, sammenlignet med reviderte 64,8 poeng måneden før.Det var på forhånd ventet en indeks på 65,0 poeng.Forbrukertilliten for januar ble revidert fra 60,6 til 64,8 poeng.Indeksen er et mål på de spurte personenes nåværende situasjon og forventninger til sin privatøkonomiske situasjon de nærmeste seks månedene.