Vedtok ekstra strømstøtte

Ekstra strømstøtte til bostøttemottakere kommer rundt 10. mars etter at Stortinget tirsdag vedtok en ekstrabevilgning til bostøtteordningen på 318,5 millioner kroner.

Næringsliv

I mars får om lag 125.000 husstander minimum 2.500 kroner som skal brukes til å betale høye strømregninger. I tillegg til 2.500 kroner gis det en støtte på 100 kroner for hvert husstandsmedlem.Forslaget fra regjeringen ble enstemmig vedtatt, men talere fra Høyre og Fremskrittspartiet kritiserte flertallet for at det stemte ned et tilsvarende forslag fra Høyre, Frp og KrF under budsjettdebatten 25. november i fjor.Gjermund Hagsæter (Frp) sa at saken viser at regjeringspartiene stemmer ned forslag fra opposisjonen uansett.- Det synliggjør at regjeringen har gjort Stortinget til en prateklubb uten makt, sa han.Regjeringspartienes talere hevdet derimot at forslaget viser at regjeringen lytter til opposisjonen.De ville ikke delta i en konkurranse om hvem som kommer raskest med forslagene.- Vi deltar ikke i noen konkurranse om hvem som kommer rasket med forslagene. Heller enn å sutre burde opposisjonen være glad den blir lyttet til, lød det.Talere fra H, KrF og Frp understreket at de var glad for at økt bostøtte endelig ble vedtatt.

Nyheter
Næringsliv