Vil ha Bergen som eget fylke

Bergen Høyre vil at Bergen skal bli et eget fylke, men uten fylkesmann. På helgens årsmøte ble vedtaket begrunnet med at kommunen er blitt fratatt for mye råderett de siste årene.

Bergen
Næringsliv

- Mange lokale vedtak blir brakt inn for fylkesmannen, noe som fører til at saker trekker ut i tid, og svært ofte blir skjønnsmessig overprøvd. Dette styrker inntrykket av at lokaldemokratiet utvannes, heter det i vedtaket.- Gjentatte saker innen skole, kollektivtrafikk og andre felt viser at vi er modne for å overta pliktene fylkesmannen har, sier leder i Bergen Høyre, Harald Victor Hove til NRK.Han kommer også med et spark til fylkesmann og tidligere venstreleder Lars Sponheim.- Lars Sponheim har gjennom sin væremåte som fylkesmann vist hvordan embetet ikke fungerer. Skal fylkesmannen overprøve alle saker vi vedtar lokalt, kan vi like godt avlyse valget 12. september allerede nå, sier Hove.

Nyheter
Næringsliv