Ifølge Brønnøysundregistrene ble det åpnet konkurs i følgende selskaper fredag:
Akershus:
  • EUROPEISK DISTRIBUSJONSSERVICEEUROPEISK DISTRIBUSJONSSERVICE
Oslo:
  • KULTURAKADEMIET OSLO ASKULTURAKADEMIET OSLO AS
Buskerud:
  • EIENDOMSUTVIKLEREN BORGEN ASEIENDOMSUTVIKLEREN BORGEN AS
Telemark:
  • SELJORD VIN ASSELJORD VIN AS
Vest-Agder
  • KRISTIANSAND HUS OG ANLEGG ASKRISTIANSAND HUS OG ANLEGG AS
Hordaland:
  • BØE ØYSTEIN MASKIN ASBØE ØYSTEIN MASKIN AS
  • HOPSNESVEIEN 75 ASHOPSNESVEIEN 75 AS
Nord-Trøndelag:
    FOSEN TRANSPORTSERVICE ASFOSEN TRANSPORTSERVICE ASSUNDWING ASSUNDWING AS
Her er fullstendig oversikt.
I tillegg ble det åpnet tre personlige konkurser.