Den strengeste straffen lyder på tre og et halvt år. Den korteste fengselsstraffen som er idømt, er 75 dager.Saken handler om svindel av totalt 12,2 millioner kroner og forsøk på svindel av ytterligere 8,4 millioner kroner. Over 50 norske bankkunder skal ha blitt ofre for bedrageriet som ble utført mellom 2006 og 2009.Saken har blitt etterforsket i flere år. Rettssaken startet i Oslo tingrett i oktober, og først nå fem måneder senere foreligger dommen.