Kjøttproduksjonen her i landet har økt med 20 prosent siden 2005. Sterk etterspørselsvekst og endrede matvaner er forklaringen.Ferske tall fra Statens landbruksforvaltning (SLF) viser at den samlede innenlandske kjøttproduksjonen har økt med 20 prosent siden 2005. Ifølge Nortura er veksten i folketallet og endrede matvaner hovedforklaringen på den sterke aktivitetsveksten i landbruket, skriver Nationen.- Sterk vekst i etterspørselen etter svine- og kyllingkjøtt er drivkraften bak veksten. Folketallet øker med over 1 prosent i året, og i tillegg spiser vi langt mindre innmat enn tidligere generasjoner. Dermed må det flere dyr til for å gi nok biff og indrefilet, sier direktør Hans Thorn Wittussen i Nortura totalmarked.Veksten siden 2005 er på over 50.000 tonn. Kylling står for over halvparten av veksten. Det har også vært stor oppgang på gris, mens veksten på storfe, sau og lam har vært svært moderat.Produksjonsveksten fordeler seg ulikt rundt i landet. Klart størst har veksten vært i Nord-Trøndelag, over 50 prosent siden 2005. Sør-Trøndelag følger etter med 36 prosent. Deretter kommer Rogaland med 27 prosent og Hedmark med 20 prosent vekst.Buskerud hadde størst nedgang på rundt 8 prosent i volum, fulgt av Telemark og Sogn og Fjordane. (©NTB)