Februar ga en omsetning på 68,1 millioner kroner, en fremgang på 10,3 prosent, tross fem færre virksomheter, melder Aker Brygge.Akkumulert var veksten på 5,6 prosent per februar. Alle bransjer eksklusive klær og sko har fremgang siste måned.Aker Brygge, har siden sommeren 2010 hatt fokus på markedsføringskonseptet "Discover More" , og lagt vekt på helhet innen shopping, servering og underholdning. Noe som har bidratt til positiv omsetningsutvikling.