Tidligere har den ansvarlige revisorens medarbeider fått en tilsvarende dom bekreftet helt opp til Høyesterett. Av helsemessige grunner har de to revisorene fått sine saker behandlet hver for seg.- Det prinsipielt viktige i de to dommene er at Høyesterett tidligere, og nå også lagmannsretten, har slått fast at revisorene har medvirkningsansvar for klientens regnskapsovertredelser, sier førstestatsadvokat Bård Thorsen i Økokrim til NTB.I saken mot Sponsor Service kom retten til at selskapet hadde ført opp inntekter som ikke var reelle. Dermed viste regnskapene altfor gode tall som så ble benyttet til låneopptak og utvidelse av aksjekapitalen.Dommene mot de to revisorene fastslår at slike forhold er også revisorene ansvarlige for. De ble derfor dømt for å ha utvist grov uaktsomhet ved ikke å oppdage at inntektene ikke var reelle.Sjefen i Sponsor Service har fått medhold i Høyesterett for at hans sak enten må behandles på nytt eller lagmannsretten må gi en begrunnelse for hvorfor den ikke vil gi saken ny behandling.- Denne avgjørelsen vil ikke påvirke dommen mot de to revisorene, sier Thorsen. (©NTB)øyesterett for at hans sak enten må behasndles