Enkemenn kan ha gått glipp av pensjon

Hundrevis av enkemenn som har gått bort, kan ha gått glipp av pensjonsutbetalinger de hadde krav på. Regjeringen er stevnet for EFTA-domstolen to ganger i saken.

Publisert 29. mars 2011 kl. 17.55
Oppdatert 16. des. 2013 klokken 08.39
Lesetid: 2 minutter
Artikkellengde er 415 ord
Foto: Scanpix
ESA stevnet rett før jul Norge inn for EFTA-domstolen for manglende utbetalinger av pensjon. Regjeringen har ennå ikke fulgt godt nok opp en dom fra 2007 om likebehandling av enkemenn og enker, ifølge EFTAs overvåkingsorgan.Dommen slo fast at Norge siden 1994 har diskriminert flere tusen ektemenn og gitt mange for lite eller ingen etterlattepensjon etter at konene deres døde.
650 enkemenn3.500 enkemennUsikkert totalbeløpFørste gang
Nå viser nye beregninger fra Statens pensjonskasse at minst 650 av enkemennene som kan ha hatt krav på ekstra pensjonsutbetalinger, har gått bort mens de ventet på penger fra staten.-650 av enkemennene er dessverre falt bort, slik at en eventuell etterutbetaling vil gå til arvinger, sier Sol Daler Stafsnes, kommunikasjonsansvarlig i Statens pensjonskasse, som har gjort beregningene etter forespørsel fra NTB.Hvor mange av de 650 avdøde som hadde krav på etterutbetaling, vet pensjonskassen ikke foreløpig. - Vi jobber fortløpende med å beregne og foreta etterutbetalingene. Vi prioriterer sakene der etterlatte fortsatt lever, og skal være ferdige med disse i løpet av året. Hittil har vi betalt ut totalt 270 millioner kroner, sier Daler Stafnes.De nye beregningene viser at det totalt er i alt 3.500 enkemenn som kan ha rett til en etterutbetaling og som vil få sin pensjon beregnet på ny.Av de 3.500 enkemennene har rundt 1.900 allerede en løpende pensjonsutbetaling fra Statens pensjonskasse, og de vil eventuelt få en etterbetaling og få justert sin løpende pensjon. Rundt tre firedeler av disse sakene er behandlet, og 900 enkemenn har fått ekstrautbetaling.- Fordi dette er estimater, er det også vanskelig å si noe om hvor stort utbetalingsbeløp det vil dreie seg om totalt sett. Svaret på dette vil vi først ha når vi har behandlet ferdig alle sakene, sier Daler Stafsnes til NTB.Bakgrunnen for EFTA-dommen var regler der Statens pensjonskasse ga utvidede rettigheter til enker etter menn som ble medlem av pensjonsordningen før 1. oktober 1976. Enkemenn etter kvinner som ble medlem før 1. oktober 1976, fikk derimot pensjonen redusert hvis de hadde inntekt.EFTA-domstolen mente dette var i strid med EUs likestillingsdirektiv. Som følge av dommen vedtok Stortinget i desember 2009 endringer i loven om Statens pensjonskasse. Men ESA mener utbetalingene tar altfor lang tid.Da regjeringen på nytt ble stevnet for EFTA-domstolen rett før jul, var det første gang ESA stevnet et EFTA-land inn for domstolen for ikke å ha rettet seg etter en dom.I et brev til EFTA-domstolen fra begynnelsen av mars medgir regjeringen at utbetalingene tar for lang tid, og at de ikke har fulgt opp dommen fra 2007 godt nok.