Gaddafi har mistet kontrollen over store deler av Libya, og deler av hæren hans har desertert. Men likevel har Gaddafi og kretsen rundt ham militær styrke til å holde stand i hovedstaden Tripoli i langt tid, mener militærpolitiske eksperter.- Det er ingen tvil om at Gaddafis soldater er bedre utstyrt enn opprørerne og har kapasitet til å slå hardt tilbake. Men ingen vet faktisk hvor effektive de militære enhetene er, sier forsker Pieter Wezeman ved freds- og konfliktforskningssenteret Sipri i Stockholm.
Store våpenleveranserUklar leveringIkke veldig trentBrutale
De fleste av Libyas våpenordrer har gått til Italia, Frankrike og Russland, men også Storbritannia og Belgia har solgt våpen til Gaddafi.Ifølge den britiske avisa The Guardian har han handlet våpen for mellom 100 og 300 millioner euro i året siden våpenembargoen mot Libya ble opphevet i 2004.Italia har solgt moderne målsøkende rakettsystemer til både krigsflåten og luftvåpenet, mens Storbritannia har solgt ammunisjon både i form av tåregass og geværer til bruk av snikskyttere.Frankrike har levert militært kommunikasjonsutstyr og panservernraketter, mens Russland har solgt kampfly, angrepshelikoptre og transporthelikoptre.Men de russiske ordrene er ikke alle effektuert og ble for 14 dager siden stilt i bero.- Det er uklart hvor mange av de nye våpenbestillingene som faktisk er levert. Og de våpnene Gaddafi kjøpte for et par tiår siden, er i dag gamle og neppe brukelige, sier Wezeman.Det er også et åpent spørsmål om de væpnede enhetene i Libya faktisk kan anvende de nyinnkjøpte våpnene.- Nytt utstyr krever trening og samarbeid mellom forskjellige militære enheter. Libyas væpnede enheter er generelt ikke spesielt veltrente, sier Helle Lykke Nielsen ved Syddansk Universitet i Odense.Blant ekspertene er det enighet om at Gaddafi ikke har stolt fullt og helt på hæren eller flyvåpenets piloter. Derfor har Gaddafi og hans sønner bygget opp egne eliteenheter på rundt 12.000 mann, som alle er samlet i Tripoli.Disse enhetene regnes som svært veltrente, lojale - og brutale.- Gaddafi kan begå massakrer mot eget folk dersom han ønsker det, sier Ashur Shamis til Financial Times. Shamis er libysk opposisjonspolitiker i britisk eksil og mangeårig kritiker av Gaddafi.