Færre innbrudd i norske boliger i fjor

I 2010 betalte norske forsikringsselskaper ut 580 millioner kroner i erstatning etter innbrudd i villaer og hytter. Det er en nedgang på 6 prosent sammenlignet med året før.

Foto: Scanpix
Næringsliv

Statistikken fra Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO) viser at det ble registrert 33.000 innbrudd i norske boliger og hytter i 2010. Det er en nedgang på 3 prosent siden 2009, men likevel en økning på 12 prosent fra 2008.Veksten på erstatninger steg nemlig kraftig fra 2007 til 2009, som var et rekordår for erstatningsutbetalinger, mye på grunn av østeuropeiske bander på tyveritokt i Norge. FNO mener at det er politiets aksjon «Operasjon Grenseløs» som er årsaken til nedgangen det siste året.- Etter en dramatisk erstatningsvekst de siste årene er det positivt at det nå har vært en liten nedgang. «Operasjon Grenseløs», der politiet arbeider på tvers av politidistriktene, ser ut til å ha gitt resultater. Men utfordringene knyttet til organisert kriminalitet fra Øst-Europa er fremdeles store, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i FNO. Han understreker at erstatningsnivået i fjor er 21 prosent høyere enn for to år siden.Tallene fra FNO viser at det i villainnbrudd alene har vært en nedgang på 9 prosent, mens det for hytteinnbrudd har vært en nedgang på 11 prosent.

Nyheter
Næringsliv