Havila Shipping ASA vurderer å utstede nytt sikret obligasjonlån med forfall i mars 2017.Lånet vil utgjøre 600 millioner kroner.Nettoprovenyet fra emisjonen vil benyttes til langsiktig finansiering av fartøyet Havila Subsea, fremgår det av en melding.DnB NOR Markets og Pareto Securities er engasjert som tilretteleggere av obligasjonsemisjonen.