Jeg er dypt bekymret over at libyske myndigheter ikke gir FN og det internasjonale Røde Kors adgang for å vurdere situasjonen i Vest-Libya og gi livreddende nødhjelp. Dette er et klart brudd på internasjonal humanitær rett, sier Støre.Konflikten i Libya har de siste dagene tilspisset seg med krigshandlinger i stor skala. Kampene medfører store lidelser for sivilbefolkningen, fastslår UD.- Det internasjonale samfunnet sender et klart budskap til regimet i Tripoli om at de ansvarlige for overgrep mot sivile vil bli stilt til ansvar, sier Støre.