Handelsbalansen i Storbritannia viste et underskudd på 2,950 milliarder pund, tilsvarende omtrent 26,58 milliarder kroner, i januar.Ifølge en sammenstilling utført av Bloomberg News hadde analytikerne på forhånd ventet et handelsunderskudd på 4.000 milliarder pund.Desember-tallene ble revidert fra et underskudd 4,831 milliarder pund, til et underskudd på 5,475 milliarder pund.