TV-bilder fra den japanske TV-kanalen NTV viste svart røyk som steg opp fra kraftverket etter det som blir omtalt som en hydrogeneksplosjon inne i bygningen, av samme slag som den som skjedde i reaktorbygning nummer én.Det er ikke meldt at eksplosjonen har ført til nye radioaktive utslipp, men kraftverkets eier, Tokyo Electric Power Company, melder at reaktoren og stålkapselen rundt reaktoren ikke ble skadd i eksplosjonen.Til sammen ni personer ble skadd i eksplosjonen, melder nyhetsbyrået Jiji.Eksplosjonen skjedde kort etter et kraftig etterskjelv som målte 6,2.Ingeniørene ved kraftverket har jobbet intenst for å hindre en nedsmelting i reaktoren etter at kjølesystemet sviktet, blant annet ved å pumpe sjøvann inn og slippe ut radioaktiv damp for å lette på trykket.Men de har gitt opp forsøket, noe som har ført til at strålingsnivået igjen fortsatte å stige.At ingeniørene pumper sjøvann inn i reaktoren, tyder på at de ikke har noe annet alternativ. Sjøvann vil nemlig føre til at reaktoren blir ødelagt for alltid.200.000 mennesker som bor innenfor en radius på 20 kilometer rundt kraftverket, er for sikkerhets skyld evakuert, og bare 600 er igjen i området.