Odfjell har inngått en avtale om salg av MT Bow Puma (40.092 dødvekttonn, bygget i 1986) til resirkulering. Overdragelsen skjer i april 2011.Salgsprisen er nær bokført verdi.