En ankedomstol i St. Petersburg har i dag gitt Odfjell medhold i en ankesak, og tilkjennes 50 millioner dollar, inklusive renter, går det frem av en børsmelding.Saken stammer fra 2004, da Odfjell hadde bestilt inntil 12 kjemikaletankere hos Sevmash-veftet i Arkhangelsk. Men store og vedvarende forsinkelser fikk Odfjell til å kansellere ordrene.Et svensk voldgiftstribunal tilkjente Odfjell 43 millioner dollar 30. desember 2009, men verftet godtok ikke dette og søkte da i stedet rettssak i Russland.