Den japanske sentralbanken har tilført landets finansielle markeder 15 billioner yen. Sentralbankenat den vil gjøre «sitt ytterste» for å sikre likviditeten og stabiliteten i finansmarkedene.Banken har også besluttet å holde dagslånrenten uendret på 0,0-0,1 prosent.Sentralbanken har også besluttet å holde sitt kredittprogram på 30 billioner yen uendret.Bank of Japans aktivakjøpsprogram høynes derimot med med 5.000 milliarder til 10.000 milliarder yen.