Rekordmange vannskader i 2010

Forsikringsselskapene har aldri brukt så mye penger på vannskader som i fjor. Til sammen ble det meldt inn skader for 2,8 milliarder kroner i norske hus og hytter.

Foto: Finansavisen
Næringsliv

Det er en økning på 55 prosent fra året før, ifølge Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO): De har beregnet at merkostnadene som kan knyttes til frost er på rundt 1 milliard kroner.Også antall skader økte med 55 prosent og endte opp på hele 78.000.- En økning på 55 prosent er ekstremt mye fra et år til et annet, sier seniorkommunikasjonsrådgiver Stine Neverdal i FNO.Sprengkulde førte til veldig mange frostskader sist vinter, i tillegg til at det ble rapportert en del skader mot slutten av 2010. Hytter er spesielt utsatt fordi mange av dem ikke er varme nok til å holde frosten unna mens de står tomme. Neverdal ber folk sørge for tilstrekkelig oppvarming og be noen sjekke huset om man er bortreist over lengre tid.

Nyheter
Næringsliv